Bakgrunn

Bjørg Njaa

Menneskerettighetsstiftelsen ReDo

Menneskerettighetsstiftelsen ReDo ble opprettet ved testamente av Bjørg Njaa (18.03.1942 – 23.11.2021). Hun etterlot hele sin formue til stiftelsens formål, som er å holde minnet om Bjørg Njaas sønn, Ketil Njaa Solberg (15.09.1973 – 01.02.1999), levende, ved å arbeide mot krenkelser, overgrep og tvang overfor personer med psykososiale funksjons-nedsettelser og å arbeide for styrking av denne gruppens menneskerettigheter.


Ketil Njaa Solbergs minnefond

Ketil Njaa Solberg døde 1. februar 1999, bare 25 år gammel. Basert på erfaringer som ledet opp til Ketils død, viet Ketils mor, Bjørg Njaa, resten av sitt liv til å kjempe for menneske-rettigheter og verdighet og mot krenkelser, overgrep og tvang i psykisk helsevern. Minnefondet er opprettet etter ønske fra Bjørg Njaa og forvaltes av Menneskerettighetsstiftelsen ReDo – senter for rettigheter og dokumentasjon. Fondet vil dele ut en årlig minnepris; «Ketil Njaa Solbergs menneskerettighets-pris for kamp mot krenkelser, overgrep og tvang i psykisk helsevern».