Ketil Njaa Solbergs minnefond


Ketil Njaa Solbergs minnefond

Ketil Njaa Solberg døde 1. februar 1999, bare 25 år gammel. Basert på erfaringer som ledet opp til Ketils død, viet Ketils mor, Bjørg Njaa, resten av sitt liv til å kjempe for menneskerettigheter og verdighet og mot krenkelser, overgrep og tvang i psykisk helsevern. Minnefondet er opprettet etter ønske fra Bjørg Njaa.

Ketil Njaa Solbergs minnefond er opprettet og forvaltes av Menneskerettighetsstiftelsen ReDo – senter for rettigheter og dokumentasjon. Menneskerettighetsstiftelsen ReDo ble opprettet ved testamente av Bjørg Njaa (18.03.1942 – 23.11.2021). Hun etterlot hele sin formue til stiftelsens formål, som er å holde minnet om Bjørg Njaas sønn, Ketil Njaa Solberg (15.09.1973 – 01.02.1999), levende, ved å arbeide mot krenkelser, overgrep og tvang overfor personer med psykososiale funksjonsnedsettelser og å arbeide for styrking av denne gruppens menneskerettigheter. Fondet vil dele ut en årlig minnepris; «Ketil Njaa Solbergs menneskerettighetspris for kamp mot krenkelser, overgrep og tvang i psykisk helsevern».