Styret

Bjørg Njaa utpekte styreleder og styremedlemmer. Alle tre jobbet tett med Bjørg over mange år i arbeid som er knyttet til stiftelsens formål.

Hege Orefellen, styreleder
Mette Ellingsdalen, styremedlem
Grete Johnsen, styremedlem