• Seminar

  Åpningsseminar 25. mars

  Kampen mot krenkelser, overgrep og tvang – dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern

  Lørdag 25. mars fra kl. 11–16 i Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo.
  Dørene åpnes 10:30 med levende musikk.

  Menneskerettighetsstiftelsen ReDo ble opprettet ved testamente av Bjørg Njaa (18.03.1942 – 23.11.2021). Hun etterlot hele sin formue til stiftelsens formål, som er å holde minnet om Bjørg Njaas sønn, Ketil Njaa Solberg (15.09.1973 – 01.02.1999), levende.

  Vi vil i dette åpningsseminaret trekke trådene fra arbeidet som er gjort over mange år og peke frem mot hva som må gjøres videre. Vi vil fortelle om bakgrunnen for opprettelsen av Stiftelsen ReDo, og også gi rom til å hedre Bjørgs store innsats. Vi vil ha første utdeling av «Ketil Njaa Solbergs menneskerettighetspris for kamp mot krenkelser, overgrep og tvang i psykisk helsevern», som er opprettet til minne om Bjørg Njaas sønn Ketil.

  Seminaret er gratis og åpent for alle, uten påmelding. Last ned invitasjonen her.

  Det vil holdes innlegg ved:

  Hege Orefellen, Styreleder for Menneskerettighetsstiftelsen ReDo. Jurist og jobber med en doktorgrad ved Centre for Disability Law and Policy, University of Galway, Ireland. Har i mange år engasjert seg i menneskerettighetskampen og arbeidet for opphør av frihetsberøvelse, tvangsbehandling og annen tvangsbruk i psykisk helsevern.

  Ketil Lund, advokat og tidligere Høyesterettsdommer. Har gjennom et langt yrkesliv engasjert seg i spørsmål om bruk av tvang, og særlig tvangsmedisinering, i psykisk helsevern. Er bl.a. engasjert i ICJs pro bono-prosjekt som fører saker for retten, med mål om å få fastslått menneskerettighetsbrudd i forbindelse med frihetsberøvelse, tvangsbehandling og andre tvangsinngrep i psykisk helsevern.

  Gro Hillestad Thune, advokat og tidligere norsk medlem av Den europeiske menneskerettighets-kommisjonen (oppgavene til kommisjonen ble senere overtatt av Den europeiske menneskerettighets-domstolen). Har i mange år arbeidet med å få menneskerettigheter på dagsorden og inn i norsk rett og praksis, og har vært særlig opptatt av bruk av tvang i psykisk helsevern. Har gitt ut boken «Overgrep – søkelys på psykiatrien», hvor nærmere 70 fortellinger om krenkelser og overgrep i psykisk helsevern dokumenteres.

  Ragnfrid Kogstad, sosiolog og professor emeritus i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet. Har en doktorgrad med tittel «Fortellinger fra andre posisjoner. Med brukererfaring fra psykisk helsefeltet og en gyldig stemme i politikk og kunnskapsdannelse», basert på flere hundre historier fra personer med erfaringer fra psykisk helsevern. Engasjert innenfor etikk, menneskerettigheter, forskning og dokumentasjon av krenkelser, overgrep og tvang i psykisk helsevern. 

  Sunniva Ørstavik, sosiolog med lang erfaring fra likestillings- og diskrimineringsfeltet. Tidligere bl.a generalsekretær i Rådet for psykisk helse og Norges Handikapforbund. Likestillings- og diskrimineringsombud fra 2010-2016.